PR / Sajtókommunikáció
Accell Hunland
Accell Hunland hibrid sajtótájékoztató
Kerékpárgyártó // PR, Podujatie, Tlač, Mediálna komunikácia, Tlačové podujatie, Vizuálny štýl, Budovanie brandu, Interná a externá komunikácia, Korporátna komunikácia

Zadanie

Realizácia

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Tesco Rubik event result picture